Během roku probíhá spousta automobilových akcí po celé Ostravě.
Sdílejte z nich fotografie, ukažte krásu automobilů.