Polanská niva je národní přírodní rezervace poblíž městského obvodu Polanka nad Odrou.
Důvodem ochrany je jedinečná ukázka lužního lesa v nivě řeky Odry s četnými mrtvými rameny a meandrujícím tokem řeky.
(Zdroj: Wikipedie)