Kox. Aktuální jméno Koksovny v Dolních Vítkovicích pocházející z roku 1831, která byla v provozu do roku 1997.
Součástí Uhelného prohlídkového okruhu.
Autor:
Jakub Kotzot