Klub Atlantik
KULTURA A UMĚNÍ

Klub Atlantik
Navigovat Navigovat Facebook

Městská část: MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ
Československých legií 3058/7, Ostrava


Telefon: +420 599 527 110
E-mail: atlantik@ckv-ostrava.cz
Web: www.klubatlantik.cz

Klub Atlantik je prostorem pro umění, vzdělávání a dobré kafe.

Nejdéle fungujícím kulturním centrem je malý multižánrový klub Atlantik. Více než 50 let pořádá klub Atlantik divadelní představení, populární přednášky a vzdělávací pořady, organizuje výstavy, promenádní koncerty a mnoho dalších eventů.

Dramaturgie klubu Atlantik spolupracuje na celé řadě projektů lokálního i nadregionálního významu, jako jsou multižánrové přehlídky a filmové festivaly. K nejvýznamnějším akcím v produkci klubu patří třeba populární Rozmarné slavnosti řeky Ostravice, Česko-německé kulturní dny, Ostravská muzejní noc, Festival Jeden Svět, Svatomartinské hody, Promenádní koncerty v Komenského sadech nebo třeba letní kino na Kuřím rynku, které má v Ostravě již téměř dvacetiletou tradici. Klub pravidelně spolupracuje na sousedských slavnostech Zažít Ostravu jinak, spolupořádá festival domácí kuchyně Restaurant Day. Jednou z programových domén jsou také pravidelné komentované vycházky městem mapující dějiny Ostravy nebo celodenní zájezdy pro ostravské seniory.

Klub Atlantik je místem setkávání a zároveň významným centrem kulturního dění ve městě.