Kulturní zařízení GAMA

Navigovat Navigovat
+420 596 611 760
e-mail: gama@ckv-ostrava.cz
web: www.kzgama.cz

Činnost zařízení je zaměřena především na děti. Vytváříme vzdělávací a zájmové aktivity, které podporují rozvoj dětí a mládeže. V průběhu roku připravujeme také akce pro veřejnost.

Středisko je součástí objektu základní školy na ulici Gen. Píky v centru sídliště Fifejdy. Koncepce zařízení zohlednila reálné možnosti a potřeby lokality a zaměřila svou činnost především na děti. Cílem a obsahem náplně je podpořit komplexní rozvoj dětí a mládeže prostřednictvím vzdělávacích, ale také volnočasových a zájmových aktivit, a to po stránce kulturní, společenské a osobnostní. Předcházet patologickým jevům, rozvíjet a doplňovat školní osnovy o aktuální témata, ale také smysluplně trávit volný čas je hlavní prioritou střediska.

Bezbariérový přístup, nezpoplatněný bezdrátový internet, klimatizovaný, technicky vybavený sál s kapacitou 80 míst je vhodný k pronájmu pohybových i společenských akcí.
Sály KZ Gamy je možno si po dohodě pronajmout ke komerčním účelům (přednášky, prezentace, schůze, školení, apod.). Všechny sály jsou vybavemy kvalitní audiovideo technikou, k dispozici jsou mikrofony, dataprojektor, vše je možno objednat s obsluhou. Ve všech sálech je dostupné bezdrátové připojení k internetu zdarma, sály jsou nekuřácké s možností občerstvení.
Sály KZ Gamy je možno si po dohodě pronajmout ke komerčním účelům (přednášky, prezentace, schůze, školení, apod.). Všechny sály jsou vybavemy kvalitní audiovideo technikou, k dispozici jsou mikrofony, dataprojektor, vše je možno objednat s obsluhou. Ve všech sálech je dostupné bezdrátové připojení k internetu zdarma, sály jsou nekuřácké s možností občerstvení.