OZO Ostrava

Telefon: 596 251 111
E-mail: ozo@ozoostrava.cz
Web: www.ozoostrava.cz

Komplexní služby v oblasti nakládání s odpady