SDH Svinov
ÚŘADY A INSTITUCE

SDH Svinov
Jelínkova 1192/5, Ostrava SVINOV

Navigovat Navigovat
e-mail: sdhsvinov@seznam.cz
web: www.sdhsvinov.cz

SDH Svinov je pobočným spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska („SH ČMS“). Jeho hlavní náplní je ochrana obyvatelstva a pomoc při mimořádných událostech, prostřednictvím činnosti "jednotky SDH" a preventistů a specialistů ochrany obyvatelstva. Zřizovatelem jednotky je úřad městského obvodu Svinov, ale SDH nominuje členy a pozice do jednotky. Dalším důležitým účelem sdružení je práce s komunitou a úspěšné pořádání většinou již tradičních veřejných akcí - společenských, kulturních, sportovních i preventivních či úklidových.

Členové SDH se také věnují aktivně požárnímu sportu a to od předškolních až po veteránská družstva a na výborné sportovní úrovni.

Činnost SDH Svinov můžete sledovat zde anebo přímo na oficiálních stránkách www.sdhsvinov.cz , kde najdete také kalendář plánovaných akcí. činnost kolektivu mládeže můžete sledovat na téže stránce nebo na www.facebook.com/MladiHasiciSvinov