ZÁBAVA

Dům dětí a mládeže Vratimov
Frýdecká 377/61, Vratimov

Navigovat Navigovat
+420596733990
e-mail: h.nevrla@ddmvratimov.cz
web: www.ddmvratimov.cz

Dům dětí a mládeže Vratimov je školské zařízení zájmového vzdělávání. Posláním DDM je naplňování zájmů a potřeb dětí, žáků, studentů a dalších zájemců v jejich volném čase.

Zabýváme se aktivitami potřebnými pro rozvoj osobnosti. Rozvíjíme schopnosti, znalosti, dovednosti, talent, upevňujeme sociální vztahy. Napomáháme rozvíjet zdravou osobnost dítěte, rozvíjíme klíčové kompetence (k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní). Vedeme děti a mládež ke smysluplnému naplňování volného času.

Během roku nabízíme veřejnosti především pravidelnou činnost (zájmové útvary), akce (víkendové pobyty, jednorázové akce,..) a tábory v různých oblastech.